0Την Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας παρουσιάστηκε έκθεση για την ίδρυση αντιπειρατικών Δικαστηρίων στο Σομαλιλέντ και το Πούντλεντ, καθώς και Δικαστηριο με διεθνή συμμετοχή. «Προκαλεί λύπη η διαφωνία των αρχών της Σομαλίας με την ιδέα των αντιπειρατικών δικαστηρίων, - είπε ο Τσούρκιν, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το 2010 κοντά στις ακτές της Σομαλίας είχαν καταληφθεί δεκάδες εμπορικά πλοία και εκατοντάδες μέλη πληρωμάτων.