0Επίσης είπε ότι η λύση πρέπει να είναι αποδεκτή καί για την Ελλάδα, καί για τις κορυφαίες οικονομίες της ΕΕ, οι οποίες επωμίζονται το βασικό βάρος υποστήριξης της Ελλάδας. Η Ρωσία ενδιαφέρεται, όπως αυτή η λύση εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό, είπε ο Πούτιν.