0Νωρίτερα είχε προγραμματιστεί ότι στη Μόσχα θα μεταφερθούν 7 από τους 8 παθόντες στο αεροπορικό δυστύχημα, όμως αποδείχτηκε ότι σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις οι δύο δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν με οποιοδήποτε μέσο. Όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των νεκρών, σε περίπτωση που θα είναι αδύνατη η αναγνώρισή τους, θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ανάλυσης του DNA.