Τα ρωσικά πλοία  θα πάρουν μέρος στα διεθνή ναυτικά γυμνάσια "FRUCUS-2011". Εκτός από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ στα γυμνάσια συμμετέχουν επίσης η Μ. Βρετανία και η Γαλλία. Βασικό καθήκον των γυμνασίων που θα διεξάγονται από τις 23 ως τις 30 Ιουνίου είναι η εξάσκηση στις επιχειρήσεις καταπολέμησης της πειρατείας και υπεράσπισης νηοπομπών.