0Σε σημερινή δήλωση υπογραμμίζεται η σημασία των εθνικών και διεθνών μέτρων διασφάλισης του αυστηρότερου επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας στη βάση των κανόνων της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Οι μετέχοντες στη διάσκεψη θεωρούν αναγκαίο, όπως όλα τα κράτη, που έχουν εν λειτουργία ατομικούς ηλεκτρικούς σταθμούς, πραγματοποιήσουν «καθολική εκτίμηση των ρίσκων και της ασφάλειας» στους σταθμούς τους.