0Ο βασιλιάς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εκπόνησης του σχεδίου του νέου Συντάγματος, που θα κατατεθεί σε δημοψήφισμα την 1

η

0 Ιουλίου. Η λειτουργία του επικεφαλής της κυβέρνησης περνά από το βασιλιά στον πρωθυπουργό. Παρέχονται εγγυήσεις για τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών. Η μπερμπερική γλώσσα αποκτά καθεστώς επίσημης παράλληλα με την αραβική. Στη Μόσχα θεωρούν αυτή την ενέργεια ως «σημαντικό βήμα στο δρόμο της δημοκρατικής ανανέωσης του βασιλείου του Μαρόκου».