Μάλιστα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης το επίπεδο ανεργίας έπεσε σε 81 περιοχές της χώρας και ανεβάστηκε μόνο σε δύο περιοχές. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Levada Center, ανάμεσα στις βασικές απειλές των πολιτών της Ρωσίας η ανεργία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το πρόβλημα της αύξησης του πληθωρισμού.