0Η αμνηστεία καλύπτει όλα τα πρόσωπα, που είχαν διαπράξει εγκλήματα πριν την 31 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των πολιτικών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των «Αδελφών-μουσουλμάνων». Η αμνηστεία αποτελεί νέο βήμα των συριακών αρχών, που αποσκοπεί στη μείωση της έντασης στη χώρα, η οποία έγινε πεδίο μαζικών διαμαρτυριών.