Με τη βοήθεια των βαθυσκαφών οι επιστήμονες θα πάρουν δείγματα χώματος για να μάθουν το επίπεδο ρύπανσης της λίμνης. Στις όχθες της λίμνης το βάθος της οποίας ανέρχεται σε 300 μέτρα ζουν 1,5 εκατ, άνθρωποι, το 50% από τους οποίους χρησιμοποιούν πόσιμο νερό από τη λίμνη.