Η Ημέρα αυτή καθιερώθηκε με την ευκαιρία της επετείου της υιοθέτησης το 2003 της  γνωστής Σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ρωσία προσχώρησε στη Σύμβαση το 2008, αναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις να δημιουργεί και να  χρηματοδοτεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταπολέμησης της βλαβερής συνήθειας. Το κάπνισμα είναι μία από τις βασικές αιτίες των καρδιακών ασθενειών, αποπληξίας και καρκίνου. Όπως προκύπει από τα προγνωστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2011 οι ασθένειες που είχαν προκληθεί από το κάπνισμα θα οδηγήσουν στο θάνατο σχεδόν 6 εκατ. ανθρώπους, το 10% από τους οποίους είναι παθητικοί καπνιστές.