΄Ετσι αναφέρεται στην έκθεση «Αντιπυραυλική άμυνα: μελλοντικοί προσανατολισμοί για το ΝΑΤΟ» που παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στη Βάρνα. Ο Ράιμοντ Κνοπς, παρουσιάζοντας την έκθεση υπενθύμισε ότι η Ρωσία επιμένει σε ίση συμμετοχή στην εφαρμογή του σχεδίου ευρωπαϊκού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και απαιτεί νομικές εγγυήσεις ότι το σύστημα αυτό δεν θα στρέφεται εναντίον των  εγκαταστάσεών της. «Η συνεργασία με τη Ρωσία έχει αποκλειστικά σοβαρή σημασία για την προστασία της παγκόσμιας ασφάλειας»,- υπογράμμισε ο Ράιμοντ Κνοπς.