Κριτικάρουν και το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο, στο οποίο πέρασε η εξουσία μετά την παραίτηση του Μπουμπάρακ στις 11Φεβρουαρίου. Θεωρούν, ότι η στρατιωτική διοίκηση απέτυχε να αποκαταστήσει την τάξη στην χώρα και να κάνει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.