Όλοι οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί της περιοχής πέρασαν στο κανονικό καθεστώς ελέγχου της ραδιενεργού κατάστασης. ΄Ετσι ανακοίνωσε η τοπική διοίκηση. Η απόφαση αυτή  εξηγείται με τη σταθερή κατάσταση στη Σαχαλίνη και στην έλλειψη οποιωνδήποτε πιθανών απειλών. Από τη στιγμή του ατυχήματος στον ΑΗΣ Φουκουσίαμ-1,  δεν εντοπίστηκε καμιά φορά αναβάθμιση του επιπέδου ραδιονέργειας στην ρωσική ΄Απω Ανατολή.