΄Ετσι δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέρειας-"Ροσάτομ"  Σεργκέι Κιριγιένκο. «Δεν  υπάρχει απειλή για την ΄Απω Ανατολή και τις Κουρίλες νήσους. Είναι πολύ βασικό ότι αυτό επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα- αν και προκαταρκικά ακόμα- της αποστολής»,- παρατήρησε ο Κιριγιένκο. Εξάλλου, στο θαλάσσιο νερό κοντά στον ίδιο τον ΑΗΣ οι Ρώσοι ειδικοί εντόπισαν εξαιρετικά επικίνδυνη περιεκτικότητα του ραδιενεργού καισίου.