Τέτοιο συμπέρασμα περιέχεται σε έκθεση που δημοσίευσε ο ΟΗΕ τις παραμονές για τις τάσεις ανάπτυξης του παγκόσμιου χρηματιστικού συστήματος. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η απότομη περικοπή των δαπανών του πληθωρισμού στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη ασκεί αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προειδοποιούν επίσης για τη διατήρηση πολλών ρίσκων στον τραπεζικό τομέα.