Στη Συνέλευση προβλέπεται να συζητηθεί ο ρόλος των συνεταιρισμών στη λύση των οικονομικών και των κοινωνικών προβλημάτων της Ευρώπης. Στις εργασίες της Συνέλευσης θα πάρουν μέρος σχεδόν 400 αντιπρόσωποι από 42 χώρες της Ευρώπης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία ενώνει στις γραμμές της τις εθνικές και τις περιφερειακές Ενώσεις Συνεταιριστών, κυρίως καταναλωτικών, πιστωτικών και αγροτικών. Η  Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1895 και εκπροσωπεί τα συμφέροντα 225 συνεταιριστικών οργανώσεων από 88 χώρες του κόσμου. Η Ρωσία είναι μέλος της από το 1903.