Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download


Πρώτη σ΄αυτό τον κατάλογο βρίσκεται η Ελλάδα. Στην πρώτη δεκάδα συμπεριλήφθηκαν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ουκρανία και η Κροατία. Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης είναι τα Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης CDS (Credit Default Swap),  που είναι τυπική μορφή ασφάλισης από τα ρίσκα σε παγκόσμιο επίπεδο,- είπε στο ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας" ο ανώτερος αναλυτής της διαχειρίστριας εταιρείας Capital  Φιόντορ Ναούμοφ.

- «Αυτό σαν να είναι ασφάλιση των αυτοκινήτων. Μία πλευρά- δηλαδή εμείς οι κάτοχοι δεν θέλουμε να πάθουμε κάποιο ατύχημα και δεν θέλουμε να έχουμε τις συνδεδεμένες με αυτό απώλειες. Η άλλη δε πλευρά- η ασφαλιστική εταιρεία αγοράζει από εμάς αυτό το ρίσκο. Εμείς πληρώνουμε τα  ασφάλιστρά της. Το ίδιο γίνεται και με τα CDS. Υπάρχουν εταιρείες ή χώρες που ασφαλίζονται από τη χρεωκοπία, πληρώνοντας για αυτό στην άλλη πλευρά τα ασφάλιστρά της»,- παρατήρησε ο Φιόντορ Ναούμοφ.

Οι εμπειρογνώμονες παρακολουηθούν προσεκτικά τους δείκτες των CDS γιατί αντανακλούν με ακρίβεια την φερεγγυότητα των χωρών.

Ο δείκτης αυτός έχει επίσης σοβαρή σημασία και για τους επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να καταλαβαίνουν τον βαθμό ρίσκου, δουλεύοντας σε διάφορες χώρες. Τον τελευταίο καιρό, οι επενδυτές ουσιαστικά έπαψαν να τοποθετούν κεφάλαιά τους σε διάφορα σχέδια στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία γιατί το CDS για αυτές τις χώρες από τον Ιανουάριο του 2011 σχεδόν διπλασιάστηκε και συνεπώς μεγάλωσε και ο κίνδυνος χρεωκοπίας.

Ταυτόχρονα οι αναλυτές του Business Insider επιδεικνύοντας ορισμένη επιφυλακτικότητα, δεν συμπεριέλαβαν στην λίστα τους τις ΗΠΑ. Το CDS  των ΗΠΑ  φθάνει τις 50 βαθμίδες και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως τίποτε δεν απειλεί την αμερικανική οικονομία.  Χρειάζεται όμως να θυμηθούμε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα αύξησης του χρέους τους και ετοιμάζονται να αναβαθμίσουν το ανώτατο όριο δανειοληψίας. Σ΄αυτές τις συνθήκες θα ήταν τουλάχιστον παράξενο να λέει κανείς ότι όλα πάνε καλά στις ΗΠΑ.  Απ αυτή την άποψη η αποσιώπηση των δεδομένων για τις ΗΠΑ είναι όλο κιόλο προσπάθεια διατήρησης σταθερής κατάστασης στις αγορές, οι οποίες αντιδρούν αρνητικά σε οποιαδήποτε είδηση για τα προβλήματα στην αμερικανική οικονομία.