Η επίσκεψη της ρωσικής μοίρας θα διαρκέσει ως τις 29 Μαίου. Μετά η μοίρα  θα συνεχίσει τον πλου της. Θα διασχίσει την διώρηγα του Σουέζ και θα φθάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν. Από τον Ιούνιο η μοίρα θα προχωρήσει στην τακτική περιπολία  της στις περιοχές του Αφρικανικού Κέρατος και  του Κόλπου του Άντεν, φροντίζοντας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.