Βασικός σκοπός του Ταμείου θα είναι η στήριξη  των ομογενών που ζουν στο εξωτερικό με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των νομίμων συμφερόντων τους στις χώρες που ζουν. Κατά τη δράση του το Ταμείο θα καθοδηγείται από την ρωσική Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Νόμους των κρατών όπου ζουν οι ομογενείς. Προβλέπεται ότι το Ταμείο θα αρχίσει να λειτουργεί πάνω σε μόνιμη βάση από τις αρχές του 2012.