΄Ετσι δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξέι Μποροντάβκιν. Μερικές εταιρείες από την Ν. Κορά, την Κίνα και άλλα κράτη επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ΄Απω Ανατολή γενικά και τις Κουρίλες ειδικά. Με εντολή του προέδρου της Ρωσίας, τώρα αυξάνονται και οι ρωσικές επενδύσεις σ΄αυτή την περιοχή.  Εννοείται, ότι οι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται  για την προσχώρηση σε σχέδια  με τη συμμετοχή του κράτους,- παρατήρησε ο Αλεξέι Μποροντάβκιν.