0 «Κύριο καθήκον της Υπηρεσίας είναι η στήριξη εκείνων που έχουν κάνει κάτι»,- είπε ο Πούτιν. Γίνεται λόγος πρώτ’ απ’ όλα για τις καινοτομικές κατευθύνσεις - τόσο στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και στον κοινωνικό τομέα,- σημείωσε ο πρωθυπουργός της Ρωσίας. Η ιδέα της ίδρυσης της Υπηρεσίας Στρατηγικών Πρωτοβουλιών υποβλήθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 6 Μαΐου στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής Διάσκεψης του κόμματος "Ενωμένη Ρωσία" στο Βολγκογκράντ. Αργότερα ο πρωθυπουργός  διατύπωσε τον βασικό σκοπό της Υπηρεσίας – την  παροχή βοήθειας στους με πρωτοβουλία νέους  στην υλοποίηση των ιδεών και των σχεδίων τους.