Η Συμφωνία αυτή, που είχε υπογραφεί το 2000 αποβλέπει στη μείωση από τα μέρη των αποθεμάτων του. Η χρηματοδότηση της καταστροφής του ρωσικού οπλικού πλουτονίου θα εξασφαλιστεί από εξωτερικές πηγές.