Αμέσως μετά την έναρξη της αγοραπωλησίας η τιμή μίας μετοχής αυξήθηκε από 22 ως 25 δολάρια σαν αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται για αυτά τα χρεώγραφα από τους επενδυτές. Το Χρηματιστήριο Αξιών  Nasdaq, που είναι ένα από τα βασικότερα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ, εξειδικεύεται στις αγοραπωλησίες των μετοχών των υψηλά τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων λογισμικών.