Γίνεται λόγος ουσιαστικά για ένα σύστημα διαστημοπλοίων, συμπεριλαμβανομένων του βαριού και του ελαφρού μοντέλου. Το βαρύ, που θα μπορεί να πετά αυτόνομα σχεδόν 30 μέρες, θα μεταφέρει στο Διεθνή Διστημικό Σταθμό κατά μερικές φορές περισσότερες επιστημονικές συσκευές, απ’ ό,τι σήμερα και θα εκπληρώνει κατά την πτήση του διάφορα καθήκοντα. Το ελαφρό διαστημόπλοιο προορίζεται για την μεταφορά πληρωμάτων στο ΔΔΣ σε πιο απλή τροχιά- η  πτήση προς το σταθμό θα διαρκέσει αντί  δύο μερών σήμερα περίπου 24 ώρες.