Η συνάντηση είναι αφιερωμένη στο 50ο ιωβηλαίο από την ίδρυση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και  συμπίπτει χρονικά με τη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας των G8 που οι εργασίες της αρχίζουν στις 26 Μαΐου στη γαλλική πόλη Ντοβίλ.  Στο Φόρουμ η Ρωσία θα προσχωρήσει επίσημα στην Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κάτι που θα αποτελέσει ένα άλλο βήμα στο δρόμο προς την ένταξή της σ΄αυτή την οργάνωση. Σήμερα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι 34 χώρες, στις οποίες αναλογούν τα 2/3 του Ακαθάριστου Προϊόντος του κόσμου.