0Επίσης διευκρίνισε ότι το κόμμα θα αναβιώσει χάρης στις νέες ιδέες και τους νέους ανθρώπους. Εκτός αυτού, μέσω των εργαλείων της "Ενωμένης Ρωσίας" πολλές οργανώσεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εκπροσώπισης στα δημοτικά όργανα εξουσίας και διεύθυνσης. Ο Πούτιν χαρακτήρισε το Πανρωσικό Λαϊκό Μέτωπο ως άτυπο μη γραφειοκρατικό συνασπισμό.