0 Επίσης είπε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για τη μόνιμη  κυκλοφορία των ιδεών και υψηλό βαθμό επιστημονικής ευελιξίας. Ο Μεντβέντιεφ είναι ικανοποιημένος για το ότι πολλοί μετέχοντες στη συνάντηση ήδη άρχισαν δουλειά σε νέα εργαστήρια στα πλαίσια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πολλών ρωσικών πόλεων.