Συνολικά σε ένα χρόνο και στις δύο χώρες προβλέπεται να διοργανωθούν 200 και πάνω εκδηλώσεις, μαζί και διασκέψεις των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων της Ρωσίας και της Γερμανίας, συμπόσια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Προβλέπεται να δημιουργηθούν επίσης κοινά Κέντρα Επιστημονικών Ερευνών ακόμα και ειδική Ρωσογερμανική Ακαδημία Νέων Επιστημόνων. Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπογράμμισε σε σχέση με αυτό ότι η δημερής συνεργασία στον επιστημονικό τομέα έχει «στρατηγικό χαρακτήρα».