0Όπως ανακοίνωσε η «Ρωσατομ», τα μέρη συμφώνησαν πάνω σε ισότιμη βάση να εξουδετερώσουν 34 τόνους πλουτώνιο. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγήσει 400 εκατ. δολάρια. Νωρίτερα οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν την πρόταση να χρησιμοποιούν στη Ρωσία γι΄αυτό το σκοπό αντιδραστήρες ταχέων ουδετερωνίων νέου τύπου. Τα προγράμματα εξουδετέρωσης πλεονασματικού οπλικού πλουτωνίου θα αρχίσουν να υλοποιούνται όχι αργότερα από το 2018.