0Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κατάργηση των βιζών θα καλύψει την περιοχή Καλινιγκράντ κατά τη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας στην ΕΕ, που θα αρχίσει την 1

η

0 Ιουλίου του 2011.