Στη Διάσκεψη προσκλήθηκαν οι διαπιστευμένοι στη ρωσική πρωτεύουσα στρατιωτικοί σύμβουλοι ξένων κρατών. «Προβλέπεται, όπως είπαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, να εκτιμηθεί ο βαθμός επίδρασης του  αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στο δυναμικό των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων και τη στρατηγική σταθερότητα στον κόσμο, να αποκαλυφθούν οι ιδιομορφίες της δημιουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας με τη συμμετοχή της Ρωσίας και χωρίς αυτή, καθώς επίσης και να παρουσιαστούν στους μετέχοντες στη Διάσκεψης και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ οι δυνατότητες των εξοπλισμών και  στρατιωτικών τεχνολογιών των Διαστημικών Στρατευμάτων της Ρωσίας για την ολοκλήρωση στο ευρωπαϊκό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.