0Επίσης είπε ότι η ΕΟΕ θα εξασφαλίσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις άλλες χώρες και τους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στρατηγικός στόχος της ΕΟΕ είναι η δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου με την ΕΕ, υπογράμμισε ο Πούτιν.