0ο Γεν. Γραμματέας της οργάνωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amnesty International Σαλίλ Σέτι τόνισε ότι η ύπαρξη πολιτικών σκοπιμοτήτων στη σύλληψη δεν αποτελεί γι΄αυτό επαρκή αφορμή. Και διευκρίνισε ότι οι οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να έχουν καμιά αμφιβολία ότι καμιά ποινική κατηγορία εναντίον ανθρώπου δεν έχει βάσιμους λόγους. Η ενοχή του Χοντορκόφσκι και του Λέμπεντεφ στην ιδιωποίηση μεγάλων ποσών χρημάτων και στη φοροδιαφυγή είχε αποδειχτεί στο Δικαστήριο.