Όπως αναφέρεται σε σχετική Ανακοίνωση αυτής της διεθνούς αστυνομικής οργάνωσης, η νέα δομή θα ασχολείται με τον εντοπισμό και την αναχαίτηση των σχεδίων  απόκτησης από τους τρομοκράτες  πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. Η συγκρότηση της νέας μονάδας ανακοινώθηκε στην έδρα της Ιντερπόλ στη γαλλική πόλη Λυών.