Οι πρωθυπουργοί των χωρών της Κοινοπολιτείας θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση του σχεδίου του Συμφώνου για τη ζώνη ελευθερου εμπορίου, που επεξεργάστηκε η Ρωσία πάνω στη βάση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εκτός απ’ αυτό, οι πρωθυπουργοί θα συζητήσουν τη δράση της Τελωνειακής ΄Ενωσης και την πορεία της δημιουργίας Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.