0Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα της δραστηριότητας του πρόσφατα ιδρυμένου Ρωσικού Ταμείου άμεσων επενδύσεων και διάφορες πτυχές του επενδυτικού κλίματος της Ρωσίας. Ο Πούτιν αναφέρθηκε λεπτομερώς στην κατάσταση στη χώρα και στις δυνατότητες, που δημιουργεί η ρωσική αγορά για τους σοβαρούς μακροπρόθεσμους επενδυτές. Στη συνάντηση συμμετείχε ομάδα επενδυτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και τη Μ. Ανατολή, που εκπροσωπούν ιδρύματα με κεφάλαιο 2 τρισεκ. δολαρίων και πάνω.