0Έτσι στο διάστημα έχει διαμορφωθεί το τροχιακό συγκρότημα ΔΔΣ-Endeavour με δωδεκαμελές διεθνές πλήρωμα. Το συγκρότημα θα τερματίσει την ύπαρξή του στις 31 Μαϊου, γιατί αυτή την ημέρα το σατλ θα αναχωρήσει για αυτόνομη πτήση.