Η Συμφωνία για τις αρχές της δημιουργίας της, που έχει υποβληθεί για επικύρωση στην Κρατική Ντούμα της Ρωσίας, εγγυάται τη δυνατότητα αδασμολόγητης μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών στο έδαφος των τρειών χωρών που δημιουργούν ενιαίο οικονομικό χώρο, καθώς επίσης και ίσης πρόσβασής τους στους αγωγούς. Η Συμφωνία αυτή θα συζητηθεί επίσης και από τα Κοινοβούλια του Καζακστάν και της Λευκορωσίας. Ο ενιαίος οικονομικός χώρος προβλέπει την κατάργηση των τελωνειακών δασμών και  την ελεύθερη μετακίνηση της εργατικής δύναμης και των κεφαλαίων.