0 Γραφεία εκπομπών θα ανοίξουν και στις δύο χώρες και η μετάδοση θα πραγματοποιείται στη γαλλική και τη ρωσική γλώσσα. Η ιδέα της ίδρυσης μεικτού ραδιοσταθμού γεννήθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας των διασταυρωμένων γλωσσικών σεζόν στη Ρωσία και τη Γαλλία. Οι ρωσο-γαλλικές σεζόν γλώσσας και πολιτισμού θα πραγματοποιηθούν στις δύο χώρες το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2012.