0Κατα την άποψη εμπειρογνωμόνων, ο Μουμπάρακ ελπίζει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα υιοθετήσει απόφαση να αφεθεί ελεύθερος από την κράτηση, όπως συνέβηκε στην περίπτωση της γυναίκας του. Παρόλα αυτά, εκτός των κατηγοριών για παράνομο πλουτισμό, στο Μουμπάρακ έχουν προβληθεί επίσης κατηγορίες για παρότρυνση σε εκτέλεση των μετεχόντων στις ειρηνικές διαδηλώσεις στην περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αυτού του έτους κατα τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης.