Το βασικό θέμα της συνάντησης είναι η διεθνής συνεργασία στον τομέα της οικολογικής ασφάλειας. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και εταιρείες, εκπαιδευτικά και επιστημονικά Ινστιτούτα θα παρουσιάσουν στο φόρουμ τα νεωτεριστικά σχέδια και ιδέες τους στον τομέα της οικολογίας, της ανάπτυξης της λεκάνης των μεγαλύτερων ποταμών και της επίδρασης των κλιματικών εφέ στη ζωή και την ασφάλεια του ανθρώπου.