0Στη σύνθεση της αποστολής περιλαμβάνονται 20 Ρώσοι επιστήμονες και ειδικοί και στη λίμνη στην ομάδα τους θα προσχωρήσουν ερευνητές από την Ελβετία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Οι έρευνες της λίμνης της Γενεύης θα διεξάγονται στους τομείς της γεωλογίας, της υδρολογίας, της γεωχημίας και της μικροβιολογιάς. Η λίμνη της Γενεύης, το βάθος της οποίας ανέρχεται σε 300 μέτρα, ως σήμερα δεν είχε ερευνηθεί τόσο λεπτομερώς.