0Από την άλλη ο Πρόεδρος προειδοποίησε για το απαράδεκτο των προσπαθειών οικοδόμησης της εξουσίας στη χώρα στα μέτρα κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Η υπερσυγκέντρωση εξουσίας είναι πραγματικά επικίνδυνο πράγμα και τέτοιο πράγμα στη χώρα μας υπήρξε επανειλημμένα. Κατα κανόνα, αυτό οδηγούσε είτε σε στασιμότητα, είτε σε εμφύλιο πόλεμο. Γι΄αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε τέτοιο πράγμα, είπε ο Μεντβέντιεφ.