0Πριν ένα μήνα είχαν προταθεί πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος των μεταναστών, όμως καμιά από αυτές ως σήμερα δεν υλοποιήθηκε. Οι δεσμεύσεις προβλέπουν, κυρίως, τη δημιουργία μηχανισμών για τον καταμερισμό του ρεύματος προσφύγων μεταξύ όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.