0Όπως δήλωσε το ΥΠΕΞ της Ρωσίας, αυτά τα βήματα πρέπει να είναι εγκριμένα από το ΣΑ του ΟΗΕ, η διαδικασία και οι όροι απεμπλοκής των ενεργητικών πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα στο ψήφισμα του και η ίδια η διαδικασία – να ελέγχεται από τον ΟΗΕ, υπογράμμισε το ρωσικό Υπουργείο. Εκτός αυτού, τα χορηγημένα χρήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προμήθεια στη Λιβύη εξοπλισμών.