0Κατα την άποψή του, την ανεπάρκεια της νομιμότητας της Ομάδας Επαφής, η οποία έχει μονομερώς ανακηρυχτεί υπεύθυνη για την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Λιβύη, την αντιλαμβάνονται ακόμα και τα ίδια τα μέλη της. Η Ομάδα Επαφής είχε ιδρυθεί στα τέλη Μαρτίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία πάνω από τη Λιβύη «ζώνη απαγορευμένη για πτήσεις». Μέλη της είναι πάνω από 20 χώρες και έξι διεθνείς οργανισμοί.