0Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το καυτό πυρηνικό καύσιμο έκαψε τις τρύπες στο τοίχωμα του αντιδραστήρα και από αυτές εκρέει νερό. Νωρίτερα στο χώρο μεταξύ του σώματος του αντιδραστήρα και του προστατευτικού μανδύα προβλεπόταν να αντλούνται περίπου 8 τόνοι νερού την ώρα για τη ψύξη της εγκατάστασης. Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος στον ΑΗΣ «Φουκουσίμα-1» συνέβηκαν μερικές εκροές ραδιενέργειας.