Υποψήφιος για τη θέση είναι η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συντονιστικού Κέντρου του εθνικού domain του Ίντερνετ Μαρίνα Νικέροβα. Ήδη έχει περάσει επιτυχώς την πρώτη συνέντευξη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων αναμένεται φέτος τον Αύγουστο. Η ICANN είναι διεθνής μη εμπορική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1998 για την επίλυση των προβλημάτων των ονομάτων domain, με τις διευθύνσεις ΙΡ και με άλλες πτυχές λειτουργίας του Διαδικτύου.