0Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται τα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της ανίχνευσης και εξόρυξης υδρογονανθράκων, καθώς και τα θέματα της επιστημονικής συνεργασίας. «Σχεδιάζεται η υπογραφή του πρώτου νομικά δεσμευτικού εγγράφου – Συμφωνίας για τη συνεργασία στην αεροπορική και θαλάσσια αναζήτηση και τις διασωστικές επιχειρήσεις στην Αρκτική», - δήλωσε εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ.