Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών από το Αφγανιστάν δημιουργεί παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο αφορά όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Ρωσία κάθε χρόνο διεισδύουν σε ισότιμο οπίου 549 τόνοι, στις χώρες της ΕΕ – 711 τόνοι, δηλαδή 25% περισσότερα από τη Ρωσία. Όπως βλέπουμε, η κατανάλωση ηρωίνης στις ευρωπαϊκές χώρες από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται.

Ο Βίκτωρ Ιβανόφ τόνισε επίσης ότι όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σήμερα στον τομέα της καταπολέμησης της αφγανικής απειλής των ναρκωτικών δεν είναι αποτελεσματικές. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι δεν έχουν συστηματικό συντονισμένο χαρακτήρα. Λόγου χάριν, ως σήμερα η Ρωσία δεν μπορεί να συντονίσει τη σύμπραξη με το ΝΑΤΟ. Τα στρατεύματα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που είναι διαταγμένα στο Αφγανιστάν, δεν είναι διατεθειμένα να εξαλείψουν τις φυτείες οπιούχας παπαρούνας, παρόλο που υπέρ των αποφάσεων του ΟΗΕ το 1998 και τι 2009 είχαν ψηφίσει όλες οι χώρες και συγκεκριμένα – υπέρ της καταστροφής ακριβώς των φυτειών ναρκωτικών, υπογράμμισε ο Ιβανόφ.

- Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες στις αιτίες και όχι στις συνέπειες. Γιατί η κυκλοφορία των ναρκωτικών αποτελεί συνέπεια της μαζικής παραγωγής. Η Γη μπορεί να γεννά πρώτη ύλη για ναρκωτικά σε τεράστιες ποσότητες, για το καθήκον είναι να επικεντρωθούν οι προσπάθειες, κυρίως, στην εξάλειψη της ίδιας της παραγωγής. Όταν δεν θα υπάρχει παραγωγή, δεν θα υπάρχει ούτε κυκλοφορία. Όταν όμως διαδίδεται σε όλα τα κράτη, ουσιαστικά επικεντρώνουμε τις προσπάθειες δαπανώντας τεράστια κονδύλια για την καταπολέμηση των συνεπειών και όχι της αιτίας. Ακριβώς σ΄ αυτό θα συνίστανται οι πρωτοβουλίες μας, που έχουν αντικαθρεπτιστεί στο ρωσικό πρόγραμμα εξάλειψης της αφγανικής παραγωγής ναρκωτικών «Ράντουγκα-2» («Ουράνιο τόξο-2»).

Το ρωσικό σχέδιο συνάδει πλήρως με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υιοθετήθηκαν πέρυσι το Δεκέμβριο. Στο έγγραφο η εξάλειψη της παραγωγής ναρκωτικών στο Αφγανιστάν ακριβώς τίθεται στην 1η θέση. Ο Βίκτωρ Ιβανόφ ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της «Ομάδας των 8 μεγάλων» στο Ντοβίλ θα συσταθεί αντιναρκωτικός συνασπισμός για την καταστροφή της παραγωγής ναρκωτικών στο Αφγανιστάν.